گذشته

هرگز به گذشته بر نگرد اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش به گذشته بر مگشت هرگز یک پرنسس نمیشد


برچسب ها: گذشته
زمان: 2015-07-01 08:35:53